3 תשובות
כי זה פחות הכרחי.
כי אין כזה לחישה, זה לא נקרא צעקה נכון?
זה מדגיש זה פשוט מדגיש את המשפט
שואל השאלה:
לא, אבל נגיד מישהו בסרט צועק אז שמים לו סימן קריאה, אבל כשהוא לוחש פשוט שמים נקודה כמו משפט רגיל...
למה סימן קריאה נחוץ אבל סימן לחישה זה לא?