תשובה אחת
כל נהג מנוסה יכול לשמש כנהג מלווה.
אני חושבת שאם הוא קיבל רישיון חדש, הוא עבר מבחנים... כאילו נגיד וזה הרישיון השני, אז מן הסתם שהוא עבר שוב מבחנים בשביל לקבל את הרישיון הזה.
אז אני חושבת שזה אפשרי בהחלט.