3 תשובות
הוצאת רשיון זמני חדש? או שזה מה שקיבלת כשעברת טסט?
כשאת עוברת טסט את מקבלת דף כזה שזה הרישיון הזמני את שאת מקבלת את הכרטיס (הרישיון הקבוע) הדף הזה... זה הרישיון שאת חייבת שהוא יהיה עליך אחרת לא תוכלי לנהוג.
אם נגמר לך המלווה מין הסתם שאת יכולה לנהוג בלי מלווה ואם את נהג חדש את יכולה להסיע איתך רק שני נוסעים
כל עוד אין לך רישיון כלשהו אסור לנהוג (גם אני ביררתי את זה במשרדהרישוי)
את כן יכולה לגשת ולהוציא עוד אחד זמני עד שתקבלי את הקבוע
באותו הנושא: