2 תשובות
מפעלים.. מי אתה מכיר שעובד באחד המפעלים. בדרך כלל יש שם מגרסה
שואל השאלה:
יש באוניברסיטה מכונה לגריסת נייר?