תשובה אחת
הנה לך קישור לאתר
הוא חייב על פי חוק לנפק לך הטופס אם מסרב גש למועצת הפועלים /צרכנות