4 תשובות
מצדיק
בעד, מצדיק, תומך בעיקר..
שואל השאלה:
תודה
מסכים איתו, בעד, מצדיק.