3 תשובות
לתת? (את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אתה אוהב.)
לתת של בועז שערבי
וכולנו זקוקים לחסד שכחתי מי שרה
בדיוק שלמה ארצי הוציא שיר על זה
תחפשי באינטרנט