4 תשובות
we are the world
שיר כל כך טוב!
אני אגיד שורות כי אני לא יודעת את השמות
לתת את הנשמה ואת הלב
תתן לי יד נחשב?
ונתת לי עץ ירוק מפלסטיק
זהו, סורי אם לא עזרתי...
ככלות הכל והתמונה (מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו)