2 תשובות
יוצאת עם חברים
בבית); הולך להיות לי שבוע המוס שבוע הבא ); טונה מבחנים יש לי להתכונן ולעשות את כל טונת השיעורים); 
אנונימי