3 תשובות
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/Pages/default.aspx
קישור לאתר שיגיד לך אם זה בסדר.
זה בסדר גמור, ועשית לי חשק
בסדר גמור, מדי פעם.