3 תשובות
קמו ממשובם.
מקום מושבם
מושבם. מושבם זה המושב שלהם ומושביהם זה המושבים שלהם.
באותו הנושא: