תשובה אחת
aviary גם עורך את התמונות וגם אפשר לכתוב