תשובה אחת
אם מחטאים את זה ממש טוב עם מי מלח לא קורא כלום מניסיון