תשובה אחת
כשאתה על אותה הפעילות בפרופיל, מופיע איקס קטן בצד לוחצים עליו ועושים הייד, לאחר מכן אישור וזה נעלם ונמחק גם אצל כולם.