4 תשובות
כן
ויש ליד זה שעה
אנונימי
כן.
שים ♥ שכתוב על השקית גם את השעה המדוייקת שבה יפוג התוקף.
כדאי לבדוק קודם שהוא בסדר, אבל בעיקרון אפשר
כן.
הם גם תמיד כותבים תאריך יותר מוקדם ליתר ביטחון, שזה תאריך שזה בטוח בטוח טרי, אבל אפשר גם קצת אחרי התאריך.