תשובה אחת
כנסי לאלבומים שלך, ליד האלבום יש לך גלגל שיניים ושם את יכולה למחוק.