תשובה אחת
לא הם לא אחים לפי מה שאני יודע, גם לא קרובים איכשהו. פשוט בעלי אותו שם-משפחה שהוא נפוץ בישראל.
רוקיסט מומחה סטיפס