5 תשובות
חח יש לי על זה מחר מבחן=)
מיכאל
רבים זה עם מניין מינימום עשרה, ותפילת רבים תמיד עדיפה מיחיד.
גם כתוב שתפילת רבים אף פעם לא נמאסת.
תפילת יחיד נאמרת ללא כללים היא יוצאת מן הלב בצורה חופשית בעיני היא האידיאלית ביותר כי האדם מרגיש עימה שלם ומחובר יותר, תפילת רבים מתנהלת לפי כללים מסויימים כשבראשם עומדים טקסטיים קבועים לקראיה של המאמין, וכן התפילה מנוהלת בידי דמות של חזן או שליח ציבור שמכתיב את הטון הכללי במקום התפילה...
תפילת רביםהינה 1. תפלה בעשרה. (מנין)
2. נוסח קבוע שכולם מתפללים, לא יתכן שרק חלק מהציבור יתפלל, ויש צורך למצוא דרך שבא גם האנשים שאינם בקיאים יתפללו.
כל אדם עומד לבדו מול בורא עולם בתפלת היחיד, אך בתפלה בציבור כל הקהל מתפלל יחד. לדוגמא- לא ניתן לדמיין את תפלת ימים נוראים ללא חזרת הש"ץ בה כולם מתפללים ושרים יחד. גם ביום חול רגיל חזרת הש"ץ מתפקדת כתפלת הציבור, וזה כדי שכל אדם מישראל יוכל להתפלל. היהדות והמצוות הם ברשות כלל ישראל ולא ברשות יחידים אנשי מעלה
כמו כן-יחיד אינו יכול לומר,13 מידות, קדיש ובער"ש-ברכת "שבע"
הגמרא בברכות אומרת שאין הקב"ה מואס בתפלתם של רבים. ריה"ל בספר הכוזרי (ג, יט) מסביר מסביר באחד הדברים את הסיבה כהסבר שראינו כעת- הציבור מחפה על פגמי היחיד, ולכן גם תפלת היחיד יותר שלמה. כאשר אנו פונים את ה´ כציבור הרי שאנו עומדים עם כל היתרונות של כולם ומחפים על פגמי היחיד. בדיוק כמו ש-4 המינים משקפים את כל הציבור ולכן אנו לוקחים את כולם יחד, כך גם ראוי בתפלה לבוא כקהל ולא כיחיד.