תשובה אחת
נקמה לא תעזור... היא כנראה לא התגברה עליך לחלוטין אז פשוט תמשיך בחייך כרגיל