5 תשובות
פעולותם הראשונה של יהודה ואנשיו בירושלים, היה לטהר את המקדש. הם ניתצו את מזבח העולה, בנו מזבח חדש מאבנים שלמות ועשו כלי קודש כדי לחדש את הפולחן היהודי. הקריבו קורבן על המזבח החדש. חנוכת המזבח וטיהור המקדש נחוגו בתפילה ובשמחה, בשירה ובהקרבת קורבנות עולה, שלמים ותודה. הוחלט רשמית לקבוע את חג חנוכת המזבח כחג לדורות שיחוגו אותו מדי שנה במשך שמונה ימים החל מ- כ"ה בכסלו- חג החנוכה.

כל מה שאסרו היוונים-הכרה והודאה באל השמיים-את זה הם לא "אהבו"

לכן מבצע יהודה-אקט סמלי רוחני זה-להניף את נס הנצחון-של "הרוח על החומר"

אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח
אנונימי
בגלל שאת מפגרת
חהחהחה
ימפגרות היא שאלה שאלה תענו לה! אל תיתחרפנו
נסיכה
והתשובה היא: תענו לה אני רוצה לדעת מה התשובה כי יש לי את השאלה הזאת לשיעורים
נסיכה