2 תשובות
אריאל המקור ואריק הכינוי
אין סיבה מיוחדת... כמו שצבי זה צביקה ויוסי זה יוסף
אריק זה הכינוי שלו.
אריאל זה השם שלו, אך לא המקורי.
השם המקורי שלו הוא שיינרמן.