4 תשובות
לא
שואל השאלה:
בטוח?
לא, הוא לא יכול לדעת.