8 תשובות
מספר לא
לא
לא
שואל השאלה:
והמיקום?
אנונימית
לא וגם לא מיקום.
Aro