תשובה אחת
יכול להיות זה קורה הרבה שהידית גז נהרסת!
קרה את זה לחבר שלי לך לחנות!