2 תשובות
כמו שיהיה בעוד שנתיים
כלומר, לפני 4 שנים היה גילו של יאיר פי 3 מגילו של נדב.
גם עוד שנתיים זה יהיה אותו דבר, כלומר, עוד שנתיים הגיל של יאיר יהיה פי 3 מגילו של נדב.
באותו הנושא: