2 תשובות
אני נגד כל בריונות שהיא..
כמו התגובה שמעליי