2 תשובות
קטו לובית מינה טות נה ברוסית מינה, טות כטו ברוסיל מינה טוב פלוציאת את מינה..

מי שאוהב אותי לא יזרוק אותי ומי שיזרוק אותי יקבל מימני...


נ
почему всегда люди которые делают меня счастливой всегда от меня уходят?