תשובה אחת
לא תמיד.
אני עבדתי במשטרה והיה לי סיווג בטחוני כשח"מ אז לא הייתי צריך לעבטר בדיקת פוליגרף אלא רק רעיון