7 תשובות


kindness, happy to help, taking care always to have a good and generous
good heart,heppy to help,alwayes careful and he will be a nice man and generous
טוב לב - kind
אדיב - courteous
תגובה ראשונה איך רואים שלקחת מגוגל תרגם
אנונימית
kindnes happy to help always worry to be good and generous
אנונימית אם ישלך ביצים תכתבי מהמשתמש שלך באמת אני יש לי דיבור איתך חמודה
kind - טוב לב
humble - עניו, מילה גבוהה יותר לנדיב