6 תשובות
DON'T זה בהווה, WON'T זה בעתיד
הווה ועתיד
won't זה will not
משתמשים בזה בזמן עתיד פשוט

וdon't זה do not
משתמשים בזה בהווה פשוט
הגופים I,You,We,They מקבלים את do
והאחרים את does
won't זה קיצור של will not - שלילה בעתיד
ו- don't זה מילת שלילה בהווה
(:
הווה ועתיד. בdont משתמשים בהווה ובwont בעתיד
Wont= עתיד.
לדוגמא - I wont go to the party tomorrow.
אני לא אלך למסיבה מחר.

Dont= הווה.
לדוגמא- we dont go to parties.
אנחנו לא הולכים למסיבות.
זה לא בדיוק הווה אלא יותר בדרך כלל... כאילו כללי כזה.. אני הולך לבית של סבתא כל יום.
אנונימי