2 תשובות
רבע שעה
כל מחצית היא 45 דקות והפסקת במחצית היא כ15 ד',