תשובה אחת
לא באסף הרופא, אבל במקום אחר. ואני מבינה בזה...
מוזמנת לשלוח הודעה...