2 תשובות
דבר איתי אם צריך
שואל השאלה:
אתה יכול לכתוב פה?
השואל