2 תשובות
הנוסחה של אנרגיית גובה זה - Eh=w x h ( האיקס זה כפול ), או Eh=mxgxh ( שוב, האיקס זה כפל )
עכשיו, אני יסביר מה זה כל אות:
- Eh - אנרגיית גובה
- W - המשקל בניוטון
- h - גובה
- m - משקל במסה
- g - משיכת כדור הארץ ( זה תמיד תמיד 10 )

הגובה ביחידות חייב להיות במטרים, זאת אומרת אם נתנו לך גובה 600 ס"מ, את ממירה אותו למטרים, שזה אומר 6 מ'..
המשקל ( m ) חייב להיות בקילוגרמים, לכן אם יתנו לךמשקל בטון או גרם את תמירי אותו לקילוגרם..

אז הנה דוגמא של תרגיל שיכול להופיע במבחן:
זורקים כדור מגובה אפס אנכית כלפי מעלה ומעניקים לו אנרגייה התחלתית של 6,000 ג'אול. אם המסה של הכדור היא 60 ק"ג, חשבו לאיזה גובה יגיע הכדור לפני שיתחיל ליפול חזרה.
אז קודם כל נכתוב את הנוסחה שבה נשתמש, יש לנו פה ג'אול, שזה יחידת אנרגיה, וק"ג שזה מסה, אז לכן נשתמש בנוסחה השנייה שכתבתי.
1) Eh=mgh
2) נכתוב את הנתונים:
M = 60 ק"ג
ואנרגייה התחלתית זה 6000 גאול
והG זה 10.
לפי הנוסחה: נובע שהגובה הוא 10 מ'
והנוסחה של אנרגיית תנועה, זה: Ek= ( m x v^2 ):2
m כמו שאמרנו זה מסה בקילוגרים
v זה מהירות
וek זה אנרגיית תנועה