2 תשובות
שטחה של כל מדינה מוגדר בגבולות. בדרך כלל קביעת הגבולות נעשית באחת משתי דרכים:
א. דרכי שלום- קניית קרקעות, הסכמים בין מדינות.
ב. דרכי מלחמה- כיבוש של שטחים או סיפוח של שטחים.
שואל השאלה:
?
אנונימי