8 תשובות
מדינת לאום
בעיקרון מדינת לאום
מדינת לאום
לדעתי דו לאומית. 20% ערבים זה מיעוט די גדול
מדינת לאום אתנית תרבותית
3. מדינת לאום.
מדינת לאום אתנית