3 תשובות
אין מקום להתאהבות.. אבל את לא חייבת להתאהב קודם ואז לראות אם הוא נכון או לא נכון בשבילך..
כל כך אני!