תשובה אחת
יהיו בנים בבסיס אבל באזור משלהם
באותו הנושא: