6 תשובות
כן בנים לבד ו בנות לבד
יש אגפים שבהם יוסכים תכסף לדברים שימושיים יותר וחוסכים על החיילים
ואז זה מקלחות משותפות פתוחות בנים ובנות