תשובה אחת
מחיר הדלק ירד אתמול.
אל תיסע מתחת לרבע מיכל.
משה נקש מומחה סטיפס
באותו הנושא: