למהבעצם?
בחמום הוא צורך יותר חשמל מקרור הוא מתאמץ יותר בגלל המאייד שהוא קטן יותר מהמעבה שנמצא בחוץ על כן יש יותר לחץ במאייד