3 תשובות
פחות.
ראה באתר של חברת החשמל.
שלום
שואל השאלה:
למהבעצם?
בחמום הוא צורך יותר חשמל מקרור הוא מתאמץ יותר בגלל המאייד שהוא קטן יותר מהמעבה שנמצא בחוץ על כן יש יותר לחץ במאייד