5 תשובות
לשאול ישירות..!
אי אפשר לדעת... כל אחד ודרכו..
שואל השאלה:
אבל אני מתביישת
אנונימיתת
אולי סימנים כמו
לפעמים הוא יכול להציק לך
מסתכל עליך
מנסה לדבר איתך יותר
וכאלה דברים.. (:
זה יכול לפעמים להטעות אבל זאת הדרך היחידה לדעת חוץ מלשאול ישירות..
שואל השאלה:
כל מה שאמרת זה נכון...
אנונימיתת