תשובה אחת
כי הוא מלא באוויר, אין כבר מקום ריק
באותו הנושא: