3 תשובות
גם לי זה קורה לפעמים לדעתי תלכי קודם לסופר אל תגוועי ברעב
חח לכי תתקלחי על תתעצלי זה רק לטובתך ותצאי לסופר חח:)
לכי תיתקלחי ואז תילחי לסופר אל תהי עצלנית זה בשבילך! ★