5 תשובות
אסור להם להיטאמות למת
אנונימי
כי הם אמורים לעבוד בקודש ובית קברות זהו מקום טמא.
אנונימי
טומאה. על הכהן להישאר טהור תמיד בית קברות, מוות זה הרמה הכי גבוהה של טומאה
למידע נוסף יש לך את ויקיפדיה =)
כי אסור להם להיטמא - להיות טמאים
כי אסור להם להיטמאות למתים..