3 תשובות
שנהיה לו אויב
*לשלמה. הכוונה שהוא גרם לו להתמודד עם אדם שרוצה ברעתו. שרוצה להרוג אותו
שטן זה אויב, התנגדות. זה קרה בגלל חטאי שלמה שהוא היה כבר זקן ("בא בימים"), הוא התחתן עם המון נשים נוכריות ובשביל לרצות אותן הוא הקים מזבחים לאלים שלהן. זה חטא מכמה כיוונים.
גם בגלל שהוא מתחתן עם נוכריות, גם בגלל שהן מטות את ליבו, וגם בגלל שכמלך הוא צריך לשמש דוגמא.
העונש שלו זה שקמו עליו שלושה שטנים, אויבים:)