תשובה אחת
תאמצי! בשום פנים ואופן לא לקנות! מתעבת אנשים שקונים.
אנונימית