תשובה אחת
עם הוא גורם לך לחייך חיוך רחב בלי סיבה אז תדעי אם את ממש שמחה בנוחכות שלו!