תשובה אחת
כעקרון, אין אפשרות להוריש את החנות והאדמה.
דמי מפתח הם נכס השייכם לבעל המקרקעין המשכיר אותם לסבך תמורת סכום מסוים ותמורת זכויות מסוימות.
הדרך היחידה שלך לקבל את החנות ואת האדמה היא לעבוד עם סבא שלך בחנות ובאדמה במשך תקופה של לפחות שישה חודשים בתנאי
עו"ד זהר נוה מומחה סטיפס
באותו הנושא: