5 תשובות
לונדון
לונדון.
לונדון
לונדון
החים קלים וקל להשיג עבודה שם, האנשים שם נחמדים ואורח חייהם נפלא
ניו יורק